Logga in

Var vänlig läs instruktionerna till höger (under 'Instruktioner'-rubriken).

Viktig information om din bokning

<hr> <h2>Regler för datoranvändning</h2> <p> <ul> <li>- Du får inte gå in på pornografiska eller rasistiska sidor eller sidor med olagligt material. </li> <li>- Bryter du mot våra regler blir du avstängd från biblioteket i sex månader. </li> </ul> </p> <hr> <h2>Hantering av Personuppgifter i Netloan</h2> <p>Dina personuppgifter behandlas i Netloan för att du ska kunna boka och använda en publik dator på biblioteket. Det är endast de personuppgifter som du själv uppgivit när du skaffade ett lånekort på Nyköpings stadsbibliotek som behandlas.</p> <h3>Laglig grund för behandlingen</h3> <p>Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade.</p> <h3>Personuppgifter som behandlas i Netloan</h3> <ul> <li>- Iånekortsnummer</li> <li>- personnummer</li> <li>- förnamn, mellannamn, efternamn</li> <li>- adress, postnummer, stad</li> <li>- e-post</li> <li>- telefonnummer</li> </ul> <h3>Lagringstid</h3> <p>Dina uppgifter sparas i 6 månader vid inaktivitet.</p> <h3>Personuppgiftsansvarig</h3> <p>Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden. Adress Kultur- och Fritidsnämnden 611 83 Nyköping, tfn 0155-24 80 00 (växel), e-post reg.kof@nykoping.se.</p> <h3>Dina rättigheter</h3> <p>Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att besöka biblioteket och visa upp en giltig legitimation. Vid frågor kontakta oss på tfn 0155-24 86 86, e-post info.biblioteket@nykoping.se, adress Nyköpings stadsbibliotek Hospitalsgatan 4, 611 83 Nyköping.</p> <p>Du når vårt dataskyddsombud på Dataskyddsombud, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping, tfn 0155-24 80 00, e-post dataskyddsombud@nykoping.se.</p> <p>Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.</p> <p><a href="https://bibliotek.nykoping.se/sv/web/arena/behandling-av-personuppgifter" target="_blank" title="Information om hur Nyköpings stadsbibliotek behandlar personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.">Information om hur Nyköpings stadsbibliotek behandlar personuppgifter.</a></p>

Instruktioner

Välkommen till netloan reservationssystem. Var vänlig och fyll in kortnummer och pinkod. Då ni inte har ett kortnummer eller ni har glömt er pinkod kontakta någon som vet.

Öka inloggningstiden

Den overksamma tiden är begränsad i denna application. En utloggning blir påtvingad när inloggningstiden är slut. Du kan öka inloggningstiden tiofalt jämfört med normalt, genom att aktivera "Utöka inloggningstiden".

Tillbaka till huvudinnehållet

Språk

English

Suomi

Svenska