Logga in

Var vänlig läs instruktionerna till höger (under 'Instruktioner'-rubriken).

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i Netloan för att du ska kunna boka och använda en publik dator på biblioteket. Det är endast de personuppgifter som du själv uppgivit när du skaffade ett lånekort på Nyköpings stadsbibliotek som behandlas. Laglig grund för behandlingen • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade. Personuppgifter som behandlas i Netloan: • Iånekortsnummer • personnummer • PIN-kod • förnamn, mellannamn, efternamn • adress, postnummer, stad • e-post • hem/arbetstelefon. Dina uppgifter sparas i 6 månader vid inaktivitet. För att bli raderad ur Netloans kundregister besök biblioteket och visa upp en giltig legitimation. Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Stadsbiblioteket: tfn 0155-24 86 86, info.biblioteket@nykoping.se, eller till Datainspektionen: tfn 08-657 61 00, postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se. Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden (KFN): Kultur- och Fritidsnämnden 611 83 Nyköping, tfn 0155-24 80 00 (vxl) reg.kof@nykoping.se. Dataskyddsombud i Nyköpings kommun: Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping, tfn 0155-24 80 00, dataskyddsombud@nykoping.se.

Instruktioner

Välkommen till netloan reservationssystem. Var vänlig och fyll in kortnummer och pinkod. Då ni inte har ett kortnummer eller ni har glömt er pinkod kontakta någon som vet.

Öka inloggningstiden

Den overksamma tiden är begränsad i denna application. En utloggning blir påtvingad när inloggningstiden är slut. Du kan öka inloggningstiden tiofalt jämfört med normalt, genom att aktivera "Utöka inloggningstiden".

Tillbaka till huvudinnehållet

Språk

English

Suomi

Svenska